KOFFERBAKMARKT NEDERLAND

Over ons

Gegevens.

 

Kofferbakmarkt Nederland
Postbus 283
8200 AG LELYSTAD

E-mail: info @ kofferbakmarktnederland.nl Kofferbakmarkt Nederland is een onderdeel van: Peter Rijsenbrij Producties

KvK: 39101318
SNS bank nummer NL71SNSB0961777354

Wie wij zijn.


Kofferbakmarkt Nederland is een organisatie welke tot doel heeft kofferbakmarkten te organiseren voor liefhebbers van overtollige spullen uit eigen huisraad. Het is een paradijs voor de snuffelaar die op zoek is naar; een oude langspeelplaat van Elvis Presley tot een strijkbout uit oma’s tijd. Maar ook oude (strip)boeken, kinderspeelgoed, kastjes, stoelen, teveel om op te noemen. Dit kun je allemaal tegenkomen op een kofferbakmarkt. Peter Rijsenbrij Producties organiseert sinds 2010 kofferbakmarkten. Door het grote enthousiasme tijdens de kofferbakmarkten in Lelystad en Warmond, is gevraagd om er meer te organiseren. Peter Rijsenbrij Producties verzorgt op diverse winkellocaties o.a. voor de Piron Groep, kofferbakmarkten. 

Deze website voorziet in een totaaloverzicht van alle geplande kofferbakmarkten onder de noemer: Kofferbakmarkt Nederland. Indien u ook een kofferbakmarkt door ons wil laten organiseren, stuur dan een email.

Alle gegegens op deze website zijn exclusief eigendom van Peter Rijsenbrij Producties. De informatie die wij gebruiken bij iedere aanmelding is om u eenmalig te informeren voor het evenement kofferbakmarkt. Uw gegevens worden niet gebruikt om derde partijen te informeren en worden door ons niet bewaard.

 

PRIVACYVERKLARING

 
Peter Rijsenbrij Producties, gevestigd aan Waterland 17, 8245 GG Lelystad is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Peter Rijsenbrij Producties
Postbus 283
8200 AG Lelystad
0320-840310

Peter Rijsenbrij is Functionaris Gegevensbescherming van Peter Rijsenbrij Producties, bereikbaar via info @peterrijsenbrij.nl

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Peter Rijsenbrij Producties verwerkt uitsluitend de volgende gegevens:

  1. Uw naam
  2. Uw adres
  3. Uw e-mailadres
  4. Uw telefoonnummer
  5. Uw bankrekeningnummer

 
Deze gegevens zijn nodig voor het uitvoeren van mijn dienstverlening: om contact met u te kunnen onderhouden en om u een factuur te kunnen sturen. Uw gegevens worden uitsluitend door Peter Rijsenbrij persoonlijk verwerkt.

Hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard

Ik bewaar uw gegevens zolang wij een zakelijke relatie onderhouden. Wanneer u hebt aangegeven dat u geen gebruik meer wenst te maken van mijn diensten, vernietig ik uw gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij u daartoe uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. De enige uitzondering zijn overheidsinstanties wanneer ik daar wettelijk toe verplicht ben, zoals voor mijn aangifte Omzetbelasting (via mijn Financieel Adviseur).

 

Cookies of vergelijkbare technieken 
Peter Rijsenbrij Producties gebruikt soms cookies of vergelijkbare technieken, die vermeld worden bij het openen van de website. De cookies worden eventueel gebruikt om de kwaliteit van de website te verbeteren. De gegevens worden niet aan derden verkocht of doorgestuurd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Peter Rijsenbrij Producties. Ook hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de bij mij bekende persoonsgegevens naar u, of een andere door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, intrekking, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info @peterrijsenbrij.nl
Ik reageer dan zo spoedig mogelijk – meestal dezelfde of de volgende dag, tenzij dit valt in een weekend, vakantie, ziekteperiode of andere vorm van afwezigheid.

Tevens hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Peter Rijsenbrij Producties neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info @peterrijsenbrij.nl

 

(©) Peter Rijsenbrij Producties